Lista referencyjna

Lista referencyjna nie obejmuje wszystkich projektów zrealizowanych w historii działalności firmy „LIGASZEWSKI” – STUDIO PROJEKTOWE. Wymieniono jedynie najciekawsze i najbardziej znaczące opracowania, które obrazują główny profil moich zainteresowań projektowych.

 

Przebudowa i rozbudowa istniejącego obiektu Specjalistycznego Szpitala im E. Szczeklika w Tarnowie w zakresie realizacji nowego budynku szpitalnego

– Pawilonu Kardiologii i połączenia go na poziomie 2 piętra podniesioną na słupach przewiązką komunikacyjną z 1 piętrem istniejącego budynku Oddziału Ginekologicznego i Oddziału Chirurgicznego (2018-2019 r.)

Realizacja w oparciu o koncepcję funkcjonalno-przestrzenną AKKA Pracownia Architektoniczna z Krakowa (w ramach kontraktu „zaprojektuj i wybuduj”) nowego obiektu Pawilonu Kardiologicznego dla Specjalistycznego Szpitala im E. Szczeklika w Tarnowie – w zakresie Projektu Budowlanego i Wykonawczego. W obiekcie przewidziano oddział łóżkowy z intensywną opieka kardiologiczną oraz ambulatorium kardiologiczne.
Łączna powierzchnia obiektu objęta opracowaniem wynosi ok. 2.800 m2.
Realizacja obiektu została zakończona w czerwcu 2020 r.

 

Specjalistyczny Szpital im E. Szczeklika w Tarnowie


 

Przebudowa istniejącego obiektu przy ul. Poznańskiej w Warszawie dla potrzeb pracowni hemodynamiki i pracowni elektrofizjologii w Śródmiejskim Centrum Specjalistycznym dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie (2017 r.)

Przebudowa części istniejącego budynku MEDITRANS. Łączna powierzchnia obiektu objęta opracowaniem wynosi ok. 680 m2.
Realizacja obiektu została zakończona w grudniu 2018 r.


 

Przebudowa i rozbudowa istniejącego szpitala rehabilitacyjnego we Wrocławiu przy ul. Chopina dla potrzeb ośrodka rehabilitacyjno-opiekuńczego dla osób starszych (2016-2018 r.)

Przebudowa dwóch istniejących budynków willowych objętych ochrona konserwatorską oraz realizacja łączącego je nowego skrzydła. Łączna powierzchnia obiektu wynosi ok. 4.800 m2.
Do chwili obecnej realizacja obiektu nie została podjęta.

 

Szpital rehabilitacyjnyo we Wrocławiu


 

Rozbudowa istniejącego i funkcjonującego szpitala w Lubinie o nowy budynek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (2015-2017 r.)

Realizacja (w ramach kontraktu „zaprojektuj i wybuduj”) nowego obiektu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie – w zakresie Projektów Wykonawczych architektury, konstrukcji, technologii medycznej, dróg i wytycznych ochrony p-poż. (w oparciu o Projekt Budowlany autorstwa „A Projekt Pracownia Architektury” arch. Zbigniew Zbyszyński). Łączna powierzchnia obiektu wynosi ok. 5.700 m2.
W obiekcie przewidziano ponadto: Blok Operacyjny, Sterylizatornię Centralną, Oddział Dziecięcy.
Obiekt został oddany do użytku w 2017 r.


 

Park Naukowo-Technologiczny NCBJ w Otwocku-Świerku (2012-2014 r.)

Realizacja (w ramach kontraktu „zaprojektuj i wybuduj”) przebudowy nieukończonego budynku nr 3AB w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku na cele Parku Naukowo-Technologicznego, Otwock-Świerk – pow. ok. 5730 m2, kubatura ok. 27800 m3. W obiekcie przewidziano lokalizację szeregu laboratoriów technologicznych, zespół sal konferencyjnych i funkcje towarzyszące.
Obiekt w całości zrealizowany.

 

Park Naukowo-Technologiczny NCBJ w Otwocku-ŚwierkuFot. z serwisu internetowego inwestora


 

Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie (2011 r.)

Przebudowa istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Łączna powierzchnia obiektu wynosi ok. 800 m2.
Ze względu na brak finansowania inwestycja nie została zrealizowana.


 

Budynek zabiegowy Gdyńskiego Centrum Onkologii (2010 r.)

Realizacja projektu była wynikiem zdobycia I nagrody w konkursie organizowanym przez inwestora.
Realizacja nowego, wielofunkcyjnego budynku zabiegowego w obrębie Szpitala Morskiego w Gdyni. Łączna powierzchnia obiektu wynosi ok. 6.600 m2.
W obiekcie przewidziano Blok Operacyjny, oddziały łóżkowe (w tym Oddział Intensywnej Terapii), sterylizatornię lokalną i inne funkcje.
Obiekt został oddany do użytku w grudniu 2013 r.
Jego realizacja odbywała się z wykorzystaniem środków pomocowych z Funduszy Europejskich.

W lutym 2014 r. inwestycja uzyskała wyróżnienie w organizowanym przez Radę Miejską Gdyni konkursie „CZAS GDYNI” na najlepszą inwestycję gdyńską w 2013 r.

 

Budynek zabiegowy Gdyńskiego Centrum Onkologii


 

Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Powiatowego w Zawierciu (2008 r.)

Realizacja nowego obiektu Szpitala dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Łączna powierzchnia obiektu wynosi ok. 1.600 m2. W ramach projektu przewidziano również realizację lądowiska dla śmigłowców sanitarnych.
Realizacja obiektu została zakończona w 2013 roku.
Jego realizacja odbywała się z wykorzystaniem środków pomocowych z Funduszy Europejskich.

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Powiatowego w Zawierciu


 

Przebudowa istniejących pomieszczeń Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu (2007 r.)

W ramach projektu przewidziano przebudowę istniejących pomieszczeń Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni oraz przebudowę istniejącej sali widowiskowej w zabytkowej części budynku dla potrzeb nowego Oddziału Intensywnej Terapii. Łączna powierzchnia obiektu wynosi ok. 1.280 m2.
Obiekt został przekazany do użytku w 2011 roku.

 

Przebudowa istniejących pomieszczeń Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu


 

Budynek Diagnostyczno-Zabiegowy dla Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie (2006 r.)

Realizacja projektu była wynikiem zdobycia II nagrody w konkursie organizowanym przez inwestora.
Projekt nowego, wielofunkcyjnego obiektu o łącznej powierzchni ok. 9.200 m2.
W obiekcie przewidziano Blok Operacyjny, pracownię diagnostyki obrazowej, oddziały łóżkowe (w tym Oddział Intensywnej Terapii), sterylizatornię centralną i inne funkcje.
Realizacja obiektu została zakończona w 2011 roku.

 

Budynek Diagnostyczno-Zabiegowy dla Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie


 

Przebudowa i nadbudowa budynku „B” Szpitala Rejonowego w Przeworsku (2006 r.)

W ramach projektu przewidziano przebudowę istniejącego skrzydła Szpitala Rejonowego z przeznaczeniem na Oddział Intensywnej Terapii wraz z nadbudową nowej kondygnacji dla potrzeb nowego Bloku Operacyjnego. Łączna powierzchnia obiektu wynosi ok. 1.700 m2.
Obiekt został przekazany do użytku w 2012 roku.
Jego realizacja odbywała się z wykorzystaniem środków pomocowych z Funduszy Europejskich.


 

Budynek Diagnostyczno-Zabiegowy Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli (2004 - 2009 r.)

Realizacja projektu była wynikiem zdobycia I nagrody w konkursie organizowanym przez inwestora.
Projekt nowego, wielofunkcyjnego obiektu o łącznej powierzchni ok. 9.000 m2. Obiekt jest realizowany etapami sukcesywnie (w zakresie poszczególnych zespołów funkcjonalnych), w miarę pozyskiwania środków finansowych przez inwestora.
W obiekcie przewidziano Blok Operacyjny, pracownię diagnostyki obrazowej, pracownię hemodynamiki, oddziały łóżkowe (w tym Oddział Intensywnej Terapii), sterylizatornię centralną i inne funkcje.
W chwili obecnej obiekt jest praktycznie w całości ukończony.

 

Budynek Diagnostyczno-Zabiegowy Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli


 

Sudeckie Centrum Onkologii w Pieszycach (2003 - 2004 r.)

Projekt opracowany dla inwestora prywatnego, częściowo zrealizowany.
Przebudowa starego szpitala zakaźnego wraz z dobudową nowego skrzydła. W ramach obiektu przewidziano oddziały łóżkowe i część zabiegową. Łączna powierzchnia obiektu wynosi ok. 3.300 m2.
Obiekt częściowo zrealizowany.

 

Sudeckie Centrum Onkologii w Pieszycach


 

Podjazd karetek dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli (2003 r.)

Realizacja nowego 2-stanowiskowego podjazdu krytego dla karetek. Łączna powierzchnia obiektu wynosi ok. 160 m2.
Obiekt w całości zrealizowany.

 

Podjazd karetek dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli


 

Oddział Psychiatryczny Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli (2003 r.)

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku kuchni i pralni szpitalnej dla potrzeb nowego Oddziału Psychiatrycznego z Poradnią. Łączna powierzchnia obiektu wynosi ok. 1.900 m2.
Obiekt w całości zrealizowany.

 

Oddział Psychiatryczny Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli


 

Budynek mieszkalno-usługowy we Wrocławiu, ul. Pilczycka (2003 r.)

Realizacja nowego budynku mieszkalno-usługowego dla SBM „Maślice”.
Obiekt w całości zrealizowany.

 

Budynek mieszkalno-usługowy we WrocławiuFot. z serwisu internetowego inwestora